پاورپوینت تامین مالی بین المللی - 36 اسلاید

پاورپوینت تامین مالی بین المللی - 36 اسلاید

پاورپوینت تامین مالی بین المللی - 36 اسلاید

پاورپوینت تامین مالی بین المللی

پاورپوینت تامین مالی بین المللی

پاورپوینت تامین مالی بین المللی

پاورپوینت تامین مالی بین المللی

پس از پايان جنگ جهاني دوم، در کنفرانس بين المللي برتون وودز نيوهمپشاير آمريکا در 1944 نمايندگان 44 کشور اساسنامه صندوق بين المللي پول را به همراه پيشنهاد تاسيس بانک بين المللي ترميم و توسعه تصويب کردند. ايران نيز يکي از 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس بود که از طرف ايران ابوالحسن ابتهاج در اين کنفرانس حضور داشت .
نتايج حاصل از کنفرانس برتون وودز ايجاد صندوق بين‌‌المللي پول و بانک بين‌المللي ترميم و توسعه بود. اين بانک با هدف پاسخگويي به مشکلات اقتصادي کشورهاي آسيب ديده از جنگ تشکيل شد و از نظر طراحان اوليه وظيفه آن کمک به بازسازي بود و نه توسعه. با بازسازي ويرانيهاي ناشي از جنگ جهاني دوم و سامان يافتن اقتصاد کشورهاي مذکور، هدف آن بانک به کاهش فقر در کشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط تغيير يافت
وامهاي بانک مذکور براي گروه کشورمان داراي يک مهلت سه تا پنج ساله (grace period) مي‌باشد و مدت بازپرداخت آن برحسب نوع پروژه مي تواند بين 12 تا 17 سال باشد. يک درصد از مبلغ وام در ابتداي امر به عنوان هزينه اوليه (Front end Fee) از مبلغ وام به نفع بانک جهاني برداشت مي شود. حق تخصيص وام براي کشور (Commitment Fee) معادل 0/75% در سال براي آن بخش از وام مي باشد که هنوز جذب نشده است. براساس آخرين مصوبات هيات مديره بانک جهاني معمولاً 0/5% حق تخصيص مذکور بخشيده مي شود و تنها0/25% حق تخصيص قابل پرداخت خواهد بود. هزينه آن بخش از وام نيز که جذب مي شود معادل 0/75 % + LIBOR مي‌باشد که معمولاً0/25 % مبلغ مذکور به عنوان جايزه خوش حسابي بخشيده مي شود. به هرحال هزينه متوسط وامهاي بانک جهاني با در نظر گرفتن تمام هزينه هاي مربوطه مجموعي از درصدهاي موصوف و نرخ LIBOR خواهد بود. موسسه مالي بين‌المللي International Finance Corporation)IFC) يکي از اعضاي گروه بانک جهاني است که در سال 1956 تاسيس شد. اين موسسه با ارائه خدمات سرمايه گذاري و مشاوره اي به پروژه هاي بخش خصوصي که داراي طرح توجيه مناسب هستند باعث رونق بخش خصوصي مي‌شود. توسعه بخش خصوصي در راستاي هدف و شعار بانک جهاني در خصوص توسعه و کاهش فقر مي باشد به ‌گونه‌‌اي که توسعه بخش خصوصي را عاملي مثبت در روند فقرزدايي و رشد اقتصادي دانسته و آن را عامل درون‌زاي توسعه معرفي مي کنند.

پاورپوینت تامین مالی بین المللیمتن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تامین مالی بین المللی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تامین مالی بین المللی از لینک زیر استفاده کنید:

اینجا هم مشاهده کنید